Скален улей

copyrightęby everybody

Снимка от един хребет непосредствено от върха към панорамата надолу. Вижда се малко езеро. Когато минахме покрай този улей, на един от нас (без да уточняваме на кого точно) му хрумна идеята да се спусне надолу по улея с велосипед някой ден. Все пак това едва ли е добра идея; не опитвайте такова спускане! Вижда се трева до участък на разстояние 20 - 25 м, от тази гледна точка е трудно да се прецени дали след този участък не следва отвесна скална стена.

www.ralev-dental.com