Пътят за Мальовица

copyright©by everybody

Пътят нагоре към вр. "Мальовица" - следвайте червената маркировка през лятото. Това е маркировката на централния маршрут "Витоша - Верила - Рила Пирин", който е част от големия трансконтинентален алпо - хималайски маршрут. Ако някой е преминавал пеша последния маршрут и има каквито и да било снимки, е поканен незабавно за съавтор на www.bg-tourinfo.com! Само изпратете един мейл на ralev@bg-tourinfo.com. През зимата следвайте маркировката на металните стълбове. Последната не е удобна за летен преход - преминава през доста неприятни участъци.

www.dentalforum-bg.com    Кон    Информация за Пирин

www.dentalimplants.bg    Рила    Лунни изгреви

www.ralev-dental.bg