Кабата

Снимка на седловина Кабата и непосредствено зад нея - връх Баюви Дупки. Това представлява една седловина между връх Вихрен и Хвойнати (Овинати) връх. Надморксата височина на тази седловина е 2579 метра. През нея преминва най-краткият път от хижа Вихрен до връх Вихрен - туристическа пътека, маркирана в червено. Освен седловината името Кабата носи и един циркус, както и едно езеро. Циркусът е ограден от склоновете на връх Вихрен и Хвойнати връх; отворът му е на изток към долината на река Бъндерица. От този циркус започва река Елтепска вода. В южната част на циркуса Кабата е разположено едно езеро, върху малка заравненост над десния бряг на Елтепската вода по североизточни склон на Хвойнати връх. В миналото езерото е било доста по-голямо, има ледников произход както всички езера в Пирин. В момента обаче езерото Кабата е много плитко, а площта му е само 0.18 декара. Обикновено пресъхва в края на месец юли, защото се захранва най-вече от топенето на снеговете.

Името Кабата произлиза от турската дума каба - груб, недодялан, неплодороден. Все пак понякога тази дума се изпозлва и в значение на поляна с влажна почва и буйна растителност, оголена от пасящи овце. Затова и има хижа Кабата над село Хвойна в Родопите - тази хижа е разположена именно върху такава поляна. През 80-те години на Двадесети век беше предложено седловината да се преименува на Вихренски преслап, но това название така и не се възприе.   

Подробна информация за Пирин    Следдипломно обучение

Лицево - челюстна хирургия    Теодосиеви караули