Стражишки езера

Стражишките езера се наричат още Газейски езера. Те са осем на брой - три временни и пет постоянни, разположени са в едноименния циркус - Газейски циркус. Най-голямото от тях е Горното Газейско езеро, което има площ от 9.94 декара - на снимката горе. То лежи в подножието на връх Газей в посока югоизток, в южната част на циркуса, на надморска височина от 2650 метра. В средната част на циркуса има още три езера (две постоянни и едно временно). Едното е на височина 2438 метра, има площ от 5.7 декара. В северната част на циркуса има още четири езера (две постоянни и две временни), като най-голямото от тях е с площ 7.1 декара. То е много плитко и прилича повече на голям речен разлив.

Рила планина    Подробна информация за Пирин    Лицево - челюстна хирургия    Кариес    Ендодонтия    Зъбни импланти