Информация за Джамджиевия ръб

Снимка на Джамджиевия ръб при зимни условия от връх Тодорка

Джамджиевият ръб се отделя от Главното Пиринско Било точно при връх Вихрен и се спуска на североизток към долината на река Бъндерица. В някои участъци той наподобява гребен, на много места по който стърчат единични или групи скали - Джамджиеви скали. Склоновете на този ръб са много стръмни, покрити са с клек и иглолистна гора в по-ниските си части. В миналото по тях се срещаха еделвайси, но в последните години поради недобросъвестни туристи стана много трудно да се намери еделвайс. На юг и югоизток Джамджиевият ръб се спуска към долината на река Бъндерица и нейния приток Елтепска вода (от старото име на Вихрен - Елтепе), а на север и северозапад ръбът огражда циркусите Голям и Малък Казан. Районът е изключително лавиноопасен - зимно време там много често падат лавини, тъй като наклонът на Джамджиевия ръб много предразполага към това. Средната част на Джамджиевия ръб се пресича от маркирана туристическа пътека от хижа Вихрен към циркуса Голям Казан, а долната част - от друга пътека, която води от хижа Бъндерица към Малкия Казан.

Информация за Джамджиеви скали    Пирин планина    Връх Вихрен    Снимки на диви кози    Вихренски преслап    Пън    Джинджирица

Връх Вихрен с Джамджиевия ръб най-вдясно

Джамджиевият ръб с човешка фигура

Лимфна дисекция