Градът е тип населено място, формирало се още при прехода от първобитнообщинния към робовладелския строй в резултат на общественото раздел;ение на труда. Според историците и археолозите основна роля за формиране на градовете е отделянето на занаятите от земеделието и формирането на редовен стокообмен. Още при възникването на града между него и селото възникват антагонистични противоречия, които продължават и до днес - арена на тези противоречия са кръчми, седянки, пазари и изобщо места, на които човек има възможност за себеизява. Градът се развива през различните исторически епохи и отразява техните условия за живот; винаги е бил център на политическия, културния и стопанския живот на хората и нерядко е играел ролята на център за отбрана. Особено в равнинни местности - при нападение от страна на врага къде да вървиш да се криеш, ако не в градовете? През робовладелската епоха значението на градовете е особено голямо в древна Гърция, когато макар и малък, градът е най-често и град - държава (полис) и добива добре организирано архитектурно - градоустройствено управление. Дори и днес прави впечатление архитектурата на Атина, Приене, Милет, а по сегашните български земи - Одесос, Аполония, Месемврия и т.н. В Римската империя градовете достигат огромни размери - гр. Рим е имал население един милион души, което за тогавашните мащаби се равнява на един милиард души при днешни условия. В тази епоха и по българските земи се развиват големи за времето си градове - Сердика, Филипополис, Никополис ад Иструм и много други. По времето на феодализма поради постоянните варварски наществия, войни и разрушения много градове изчезват, а други се изпокриват зад тесни крепостни стени на труднодостъпни места. Това е най-ниската степен от развитието на града. Типичен средновековен град в българските земи е Търново - без да желаем да обиждаме жителите на Велико Търново (там живеят много наши приятели), прави впечатление как е планиран градът - на тясно, труднодостъпно място, с отлични възможности за отбрана и нулеви възможности за растеж и развитие. Един германски турист веднъж направи типично немски кратък и точен коментар: "Сякаш всеки, който е искал земя и развитие, е избягал от Търново в Горна Оряховица!".

Зъбни импланти    radela.hit.bg    www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg

С развитието на производствените сили градовете бързо разцъфтяват и отново придобиват високи архитектурно - градоустройствени качества. Този процес се наблюдава най-рано в Италия през периода на Ренесанса (XIV - XV в.); в България това става едва през XVIII и в първата половина на XIX век. По това време доста развити културни и стопански средища са били Копривщица, Трявна, Габрово и т.н. В днешно време градът може да има административен, индустриален, културен, търговски или смесен характер. Последният се среща най-често почти навсякъде по света. Много градове са разположени в планини; други пък са разположени насред обширни полета.

Избелване на зъби    www.bstartb.com    Планини в България    www.sliven-dental.info

Какво може да се каже за българските градове и села? Доста обширна тема. В България няма нещо толкова мащабно като Чикаго и Ню Йорк, толкова изящно като Париж, толкова живописно като Венеция, толкова екзотично като Амстердам или толкова наситено с история като Рим, Пекин, Атина или Киото. Интересното е, че има от всичко по малко, понякога дори само в рамките на едно и също населено място. От архитектурна гледна точка интерес представляват някои градове, които са възникнали изкуствено след култовата дата 09.09.1944 - Димитровград, Мадан, Рудозем и т.н. При тях се наблюдава типичното за петдесетте години строителство в централната градска част - т. нар. Сталинска архитектура, за която са характерни тежки, масивни сгради с колони и малки прозорци, високи тавани, тъмносиви цветове, строго правоъгълна форма и т.н. Класика в жанра! Друг характерен архитектурен стил за България е т. нар. мутробарок - той пък се развива в средата на деветдесетте години на двадесети век и е труден за описване с думи... Начупени покриви, претрупване с архитектурни елементи, помещения с безумна форма (например неправилен четириъгълник или петоъгълна стая), входове без дневна светлина, в които да си счупиш главата и т.н.

www.sliven-dental.info    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com