Братската могила в Пловдив

В град Пловдив се разказва една градска легенда за братската могила. При нейния строеж (което се е случило през 1970-те години) някакви студенти от ВИАС се разхождали покрай обекта. Разгледали го, строителните работи тъкмо били приключили. Вечерта на студентски купон въпросното архитектурно чудо било обсъдено - един от студентите твърдял че строежът още не бил завършен, защото имало струпани само един каменни блокове. Колегите му го изгледали с насмешка и му обяснили че всъщност това е окончателният вид на братската могила - едни подредени в кръг стърчащи блокове с триъгълна форма, при което въпросният студент бил шокиран. Историята мълчи по въпроса дали някой все пак не е казал където е необходимо как точно се възприема чудото на комунистическата архитектура и дали това не е довело до репресии към въпросния студент. Все пак и до ден днешен архитектурата на братската могила не спира да ни удивлява; някои хора й се възхищават, а други я смятат за грозен социалистически кич. Във всички случаи е добре всички гости на град Пловдив да отделят около 15 минути от времето си и да посетят и разгледат братската могила. Може би това е била целта на архитекта, който я е проектирал - да ни провокира и да ни накара да се замислим, дори и след десетилетия? Ако е така, човекът е успял да постигне целта си.

Зъбни импланти - Ралев Дентал    Пловдив    Лицево - челюстна хирургия    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com

www.bg-tourinfo.com    Градове в България