Историческата секция на www.bg-tourinfo.com се очертава като една от най-обемистите. Разполагаме с обширни литературни данни, с мнения на много автори, с богат фотоматериал; освен това всеки от нас е изразявал неведнъж становища по много исторически въпроси, и всичко това ще бъде публикувано в тази секция. На всички автори на настоящия сайт направи впечатление една мисъл на политолога Юлиян Попов. В една своя статия във в. "Дневник" той казва: "Наскоро се чуха изказвания относно това с какво институът по история към БАН бил допренесъл за повдигането на националното самочувствие. В нормалните държави такива изказвания биха довели до незабавното закриване на института или поне до преименуването му в Институт за повдигане на националното самочувствие". Всички ние подкрепяме напълно автора в това негово становище - според нас историята не е средство за постигане на националистически цели, а наука за изучаване на минали събития и като такава тя трябва да бъде максимално обективна.

www.dentalimplants.bg    Пловдив    www.ralev-dental.bg    Вход в нашия форум