Бейовите кули във Враца

В град Враца има не една, а две средновековни кули. Те се намират в центъра на града, на метри от община Враца, и са една от многобройните туристически атракции на града. По-голямата е известна като кулата на мешчиите и е построена през XVI век от дялани камъни, споени с хоросан - технология, типична за строежа на крепости поне в продължение на няколко века. Кулата на мешчиите е висока 13.4 метра, състои се от приземен и три надземни етажа.  Дълго време кулата е използвана като жилище, но в края на ХХ век е преустроена в часовникова кула. Отначало вгодът на кулата е бил на 2 метра над земята, но впоследствие е зазидан и е бил оформен нов вход, вече на нивото на земята.

Кулите в България    Градове в България    Информация за град Враца

Информация за планината Пирин    Град Враца - история, забележителности и снимки

Недалеч от Кулата на Мешчиите се намира Куртпашовата Кула. Тя е висока 11 метра, построена е през XVII век и също е използвана за жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два допълнителни етажа, които също са използвани за живеене. И при тази кула както при кулата на мешчиите входът се е намирал на 2 метра над земята, като хората са се качвали по стълба до вратата,  а стълбата е била прибирана при опасност. Кулата има 12 мазгала (отвори за стрелба), а между конзолите - отвори за изливане на горещи течности върху противника (нефт, земно масло, катран и всякакви ужасии).

Куртпашовата кула

Снимка на кулата на мешчиите

Все пак, предназначението на тези две кули остава неизяснено докрай. Според небезизвестния професор Божидар Димитров това са турски бойни кули. Липсват категорични доказателства за техните собственици, кой ги е строил, кога и дали са търпели някакви преустройства освен описаните по-горе. Според монографията "История на град Враца" (отпечатана през 1976 година) по-малката кула е построена от Курт паша - български болярин, който е приел Исляма и е носел българското име Вълко или Вълчо. Известно е че това име на турски се превежда като Курт. Според същото издание Кулата на Мешчиите (по-голямата от двете кули) неправилно се приписва на местен турски или кумански род. Всъщност тя е българско отбранително съоръжение, до което по-късно е построена малка джамия. На турски името на кулата се изписва като Мешчет Кулеси, т.е. Кулата при Джамията. Мешчет, мехчет, мечеть и мечить са форми на една и съща дума, която има само едно значение - джамия. Им обаче и трета теория, която е подкрепена писмено от католическия ахиепископ Филип Станиславович, според която кулата на мешчиите е построена от помохамеданчен български род с името Мешчии. Това са потомци на местни владетели с български произход от династията на Шишмановци. Категорични доказателства за това обаче липсват - на жителите на град Враца вероятно много им се иска да имат в града си толкова древен исторически паметник като една кула, строена от Шишмановци, но локалният патриотизъм е едно, а историческата достоверност - нещо съвсем друго :-).

Имплантологичен справочник