Големият Казан

Снимка на циркуса Голям Казан в Пирин планина, точно под връх Вихрен