Кулата в Тешово

В село Тешово в планината Пирин има полуразрушена кула. Според местните жители тя е имала не три или четири, а цели седем етажа за разлика от други кули в България. Днес обаче от тази кула е запазена само една стена с височина 13.5 метра. Няма единно становище за това какво е било предназначението на тази кула - според някои историци е служела за жилище на турски чиновник - Османската империя е известна с огромната си бюрокрация, която и е една от причините за западането на тази държава. Според други е служела за склад, а според трети автори кулата е имала чисто военни функции, служела е за подаване на сигнали и съобщения, доколкото позволяват технологиите от онези времена.

Кулите в България

Имплантологичен справочник

Информация за планината Пирин    Градове в България

Информация за село Тешово    Зъболекар в Пловдив