Слънчево отражение

При силно слънчево греене и наличие на водни площи могат да се получат много интересни светлинни ефекти. Заснемането им не винаги обаче е лесно. Тук сме публикували някои снимки на слънчеви отражения в Черно море и други водни басейни.

Крепостта на нос Калиакра    Кон    Лицево - челюстна хирургия