Горно Полежанско езеро

Горното Полежанско езеро е най-високо разположеното езеро в България. Намира се под връх Голям Полежан на надморска височина от 2750 метра, с един метър по-високо от Леденото Езеро под връх Мусала. Езерото е доста малко по площ, добре се вижда от връх Джано и от Ченгелчал, а също и от Демиркапия. Всъщност става въпрос не за единично езеро, а за група езера - те се наричат Полежански езера и са три на брой. Горното е вече описаното най-високо езеро в България - когато е добре напълнено, то има площ от 4.3 декара. На юг от него, на височина от 2567 метра, е второто езеро от групата - Средното Полежанско езеро, което е най-малко и има площ от 3.1 декара. А на изток от тях е най-голямото и най-ниско разположеното езеро от групата - Долно Полежансо езеро, което има площ от 14.6 декара и е разположено на надморска височина от 2466 метра. Именно то се вижда на снимката горе.

Езерото на желанията    Езера в Пирин    Кози    Връх Полежан

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник

www.avramova.bg    www.ralev.bg

Горно Полежанско езеро, снимано от връх Джано