Пирковата кула

Пирковата кула се намира в град Кюстендил, точно в центъра, и има както другите кули в България отбранителни и жилищни функции. Близо е до римските терми в града. Има квадратна форма, висока е 15 метра, има приземен етаж и три други етажа над него. Названието Прикова кула има гръцки произход - на езика на южната ни съседка Пиргос означава кула. Не еустановено кога точно е строена - предполага се че това се е случило в края на XIV или началото на XV век, т.е. кулата е доста по-стара от останалите кули в България. Приземието е служело за склад, на първия етаж има вход (от северната страна на кулата) със свод над вратата; на южната страна има каменно огнище за отопление и две бойници. Вторият етаж е предназначен за по-продължително обитаване - на него има огнище, ниша за хигиенни нужди, три вертикални и две кръгли бойници. Третият етаж е предназначен да подсигурява кръговата отбрана.

Кулите в България    Имплантологичен справочник

Информация за планината Пирин

Градове в България