Мел

Думата мел има старославянски произход. Означава бяла глина, креда, от който материал са изградени скалите около град Мелник. Смята се че именно тази дума дава името на град Мелник - пясъчник, населено място сред пясъчници, пясъчни пирамиди и подобни природни образувания. Около Мелник глина и креда няма - пирамидите са изградени от чист пясък, но вероятно славяните са смятали че това е вид креда или тебешир - още повече че на руски език мел означава тебешир. Автор на тази хипотеза е академик Иван Дуйчев. Във всеки случай, пясък или тебешир, Мелнишките пирамиди са много интересен природен феномени си заслужава всеки един от нас да ги посети и разгледа.

Бор    Пирин планина