Заслон Кончето

Заслон Кончето се намира на 2760 метра надморска височина, между върховете Баюви Дупки и Бански Суходол. За около десет минути е възможно да достигнете до връх Баюви дупки, а пътят до Бански суходол е също от такъв порядък. Битовите условия в заслона за лоши, но при такава надморска височина просто не очаквайте да са добри - няма кой да се занимава с поддръжка и почистване, така че е желателно всеки, който остане на заслона, да почисти поне малко след себе си.

Карстовият ръб "Кончето"    Пълна информация за Пирин

Д-р Венцеслав Ралев пред заслона Кончето

Подробна информация за планината Пирин

Заслон Кончето, вдясно от него - връх Баюви Дупки