Хрельовата кула

Хрельовата кула се намира в двора на Рилския манастир. Както и другите кули в България, тя е служела за отбрана по време на нападения над манастира. Кулата е построена преди падането на България под османско владичество, през 1334 - 1335 година от българския феодал Стефан Драговол, наречен още Хрельо. Висока е 23 метра и има стена, дебела по 1.80 метра, която стена осигурява отлична защита на кулата. Входът на кулата е бил на първия етаж, на над 2 метра над земята. При тази кула за влизане също е била използвана стълба, която са изтегляли нагоре при нападение. Хрельовата кула има четири етажа, на всеки от които има бойници. През тези бойници навлиза единствената светлина вътре в кулата. Монасите често са укривали различни ценности на манастира в кулата, с цел да ги предпазят от разбойнически набези; освен това кулата е била използвана като изолатор за душевно болни и понякога за затвор. Днес на последния етаж на Хрельовата кула се разполага малък параклис, наречен "Преображение Христово", в който параклис се намира най-старото изображение на свети Иван Рилски.

Кулите в България    Църкви и манастири в България    Рилски манастир

Информация за планината Пирин    Градове в България

Имплантологичен справочник