Бяла река

Реки с името Бяла река се срещат на няколко места в България. Такава река има и в Пирин планина, и в Стара планина.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev.name    www.bg-tourinfo.com