Ангел

Ангелът е свръхестествено разумно същество, което притежава възможности, многократно по-големи от човешките и е безсмъртно. Ангелите могат да летят, невидими са и притежават ясновидски способности. Притежават и способности да унищожават цели градове. В хриястиянската религия имат ясно изразена йерархия - имат три чина, като най-висши са серафимите, херувимите и престолите; втори чин притежават властите, силите и господствата, а най-нисши са началата, арахангелите и ангелите, които всъщност са най-близки до хората. В ислямската религия нещата са доста сходни, а също и в юдаизма.

Арахангел Сатанаил (по разбираеми причини той е от най-нисшия ранг) се разбунтувал срещу Господа, тъй като Господ накарал всички ангели да се поклонят на човека. От чисто философска гледна точка бунтът на Сатанаил бил донякъде основателен - той отказва да се поклони на човека, защото Бог го е направил от кал, а ангелите и арахангелите са направени от огън - следователно са по-висши същества и не би следвало да се покланят на по-нисши. От религиозна гледна точка обаче този бунт е нещо светотатствено - религиите не работят с логични доводи, а с догми и да противоречиш на Бога си е просто самоубийствено поведение. Поради това Господ наказва Сатанаил и последният се превръща всъщност в дявола. При това арахангел Сатанаил се зарича - до Деня на Страшния Съд да отклонява човека от правия път и да пречи по всякакъв начин на попадането на хората в рая. В ислямската религия сюжетът е същият, но арахангелът се нарича Иблис. Абсолютно сходен е и сюжетът в юдаизма - трите авраамически религии не се отличават много една от друга в догмите си и на староеврейски сатана означава враг. От там вероятно е измислено и името Сатанаил - в религиозните книги нищо не е случайно.

Съществуват много фразеологизми, които включват понятието ангел. Тези идиоматични изрази се срещат не само в българския език, но и в много други езици от целия свят. Така например "Прелетя ангел" се използва когато по време на някакъв разговор настъпи неловко мълчание. Да ти е слаб ангелът означава че лесно се поддаваш на съблазън. Да спориш за пола на ангелите означава да водиш изтощителен и безсмислен спор. Подобен е и смисълът на фразеологизма "Колко ангели могат да се съберат на върха на една игла?". Този философски въпрос без отговор символизира средновековната католическа схоластика - водене на безкрайни спорове без особен смисъл, единствено с цел да се обърка опонентът и да се покаже висока ерудиция и образованост, за съжаление по въпроси без практическа стойност.

Като лично име Ангел се среща сравнително често в цяла България. А в град Батак е най-често срещаното мъжко име. Женските варианти на името Ангел са няколко - Ангела (дори канцлерът на Германия носи това име), Ангелина, Ангелия и други.

В сферата на бизнеса също се използва понятието ангел. Бизнес ангел е човек или компания, която подпомага финансово (а много често не само финансово, а и със съвети и менторство) друга компания в съвсем начален етап на нейното развитие. Понякога това се извършва от чисто финансови подбуди - да се отпусне кредит или да се изкупи дял от стартираща фирма, който впоследствие да се продаде много по-скъпо и така да се реализира печалба. При отпускане на кредит обикновено лихвите са много по-високи поради значително завишения риск при стартиращите компании. Много по-често обаче мотивацията на бизнес ангелите да финансират стартиращи компании е много по-комплексна - освен финансова полза за себе си бизнес ангелът прави нещо полезно за обществото, тъй като смята че продуктът или услугата, която стартиращата компания ще предлага, ще подобри качеството на живота на всички. Допълнителна полза е това че новата компания почти винаги създава нови работни места, а също и това че в процеса на развиването на бизнес нейните мениджъри и служители натрупват безценен опит и се превръщат в едни доста по-ориентирани и мотивирани хора с гражданско самосъзнание. Повече информация за това как се развива бизнес прочетете в тази секция на нашия сайт...

Ангел Ралев е син на д-р Евелина Маркова и д-р Венцеслав Ралев. На горната снимка е на възраст около 2 години и 2 месеца. Роден е през месец април 2007 година, снимката е направена през лятото на 2009. Гледа хората с преценящ поглед, който не говори за свърхестествени способности, но прониква в дълбочина, при което Ангел бързо дава експертна преценка що за човек стои срещу него.

Ангелска усмивка

Ангел доброволно става пациент на зъболекар на възраст шест години - неговата сестра Александра

Функционално изследване на оклузията

На възраст от три до шест години Ангел беше с дълга коса и хората често го бъркаха с момиче, при което той ги поглеждаше с разбиране и казваше - "Мъж съм, бе!"

Шапка с козирка

Ангел със зелена шапка на Puma

Бутилката от Спрайт понякога може да служи и като далекоглед...

От радост че се намира в Япония Ангел е кръстосал погледа си

Изваждане на самурайския меч

Никога не изваждай оръжието без нужда и не го прибирай в ножницата без слава!

Ангел, вече на възраст 12 години, в музея на самураите в Токио - с двама демонстратори на изкуството да се върти меч

Понякога дори и самураите се усмихват

Ангел на единадесетгодишна възраст на бирения фестивал в Мюнхен - през 2018 година, две години преди пандемията от коронавирус